lichhocDTCC nnts

LỊCH HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN CÁC LỚP CAO ĐẲNG HỌC KỲ HÈ

(Áp dụng từ 10/6/2019 - NĂM HỌC 2018- 2019): Tải về


>> TKB Khoa NN-TS (Học kỳ hè):  Tải về

>> CÁC LỚP TRUNG CẤP (HUYỆN) KHÓA 2018: Tải về

>> Lịch thi Lớp CĐ. KHCT.K2: Tải về

>> LỊCH THI HỌC KỲ II (LẦN 2) CÁC LỚP CĐ KHÓA 2017 VÀ KHÓA 2018: Tải về