>> Lịch thi tốt nghiệp văn hóa các lớp trung cấp chuyên nghiệp khóa 2016-2019 và lớp Trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật K5, khóa 2015-2017 : Tải về