lichhocDTCC ktcn

>> TKB Thực hành từ ngày 26/2 đến 04/3/2018 (tuần sau Tết)  : Tải về

>> Thời khóa biểu Tuần 17 BTVH Lớp TCCN Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K5, Các lớp TCCN khóa 2016-2019 (học chung) : Tải về