lichhocDTCC ktcn

>> TKB Thực hành từ ngày 23/4 đến 29/4/2018  : Tải về

>> Lịch thi lần 1 HK2 (đợt 2) năm học 2017-2018Tải về

 

>> Thời khóa biểu Tuần 17 BTVH Lớp TCCN Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K5, Các lớp TCCN khóa 2016-2019 (học chung) : Tải về