lichhocDTCC ktcn

>> TKB THỰC HÀNH - từ 20/8 đến 26/8/2018  Tải về

>> Lịch thi lần 1 HK2 năm học 2017-2018 (học trong hè) của lớp TC CNTP K1: Tải về

>> Lịch thi lần 2 hk hè năm học 2017-2018 môn GDQP : Tải về

>>THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TKB LỚP CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN K14,K15: tải về

>> THỜI KHOÁ BIỂU CỦA CÁC LỚP CAO ĐẲNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/8/2018 : Tải về