lichhocDTCC ktcn

>> LỊCH THI HỌC KỲ 1 - CÁC LỚP CAO ĐẲNG  : Tải về

>> TKB Thực hành (từ ngày 20/11 đến 26/11/2017)  : Tải về

>> TKB Các lớp cao đẳng áp dụng từ ngày 02/10/2017: Tải về

>> Thời khóa biểu Tuần 15, 16  BTVH Lớp TCCN Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K5, Các lớp TCCN khóa 2016-2019 (học chung) Tải về