lichhocDTCC ktcn

>> TKB Thực hành từ ngày 25-01/10/2017 : Tải về

>> Lịch thi lần 1 HK1 Lớp trung cấp :  Tải về

>> Lịch thi lần 2 HK hè môn GDQP 123:  Tải về

>> Lịch học phụ đạo : Tải về

>> TKB Các lớp cao đẳng áp dụng tuần 2 (từ ngày 07/8/2017): Tải về

>> Thời khóa biểu BTVH các lớp TCCN khóa 2016-2019, Lớp TCCN TT&BVTV K5 (học chung): Tải về