lichhocDTCC ktcn

>> LỊCH HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN CÁC LỚP CAO ĐẲNG HỌC KỲ HÈ

(Áp dụng từ 10/6/2019 - NĂM HỌC 2018- 2019): Tải về


>> TKB THỰC HÀNH ĐẾN ngày 30/6/2019  Tải về

>> LỊCH THI LẠI LẦN 2 HK2 : Tải về