lichhocDTCC nnts

>> TKB Khoa NN-TS tuần 9 (24-01/10/2017)  : Tải về

>> TKB (TUẦN 14) liên kết với TT GDTX & KTHN Tỉnh Tải về

>> Lịch thi HK1 - 2016&2017 - Lớp TC.CNTYK5 VÀ TC.BVTVK6 : Tải về

>> Lịch thi HK1 Lớp TC.BVTVK7 (LIÊN KẾT TTGDTX TỈNH) - (Thay đổi): Tải về

>> Lịch thi lần 2 - HK Hè: Tải về

>> Thời khóa biểu BTVH các lớp TCCN khóa 2016-2019, Lớp TCCN TT&BVTV K5 (học chung): Tải về

>> TKB Các lớp cao đẳng áp dụng tuần 2 (từ ngày 07/8/2017): Tải về