lichhocDTCC nnts

>> Lịch thi học kỳ 1 của các lớp Cao đẳng : Tải về

>> TKB Khoa NN-TS (19/11-26/11/2017)  : Tải về

>> TKB Các lớp cao đẳng áp dụng từ ngày 02/10/2017: Tải về

>> Thời khóa biểu Tuần 15, 16  BTVH Lớp TCCN Trồng trọt và Bảo vệ thực vật K5, Các lớp TCCN khóa 2016-2019 (học chung) Tải về